Μονοφασικός

Οι μονοφασικοί σταθμοί φόρτισης και τα καλώδια επιτρέπουν τη φόρτιση με ισχύ έως και 7,4kw, η οποία είναι η βέλτιστη ισχύς φόρτισης για τα περισσότερα οικιακά ηλεκτρικά συστήματα. Η μονοφασική φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) και ισχύς έως 3,6 kw είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους ηλεκτρικών αυτοκινήτων και plug-in υβριδικών, αλλά ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος. Προσφέρουμε μονοφασικά καλώδια Τύπου 2 έως Τύπου 2 (ευρωπαϊκό πρότυπο) και προσαρμοζόμενα καλώδια Τύπου 2 έως Τύπου 1.

Μονοφασική φόρτιση 16Α Μονοφασική φόρτιση 32Α
3.7kw 7.4kw

Menu